Kallelse till Årsmöta och bolagsstämma

Medlemmarna i Timrå IK (org. nr 889200-5870) kallas härmed till årsmöte måndag den 24 augusti 2020 kl. 18.00, i Northbar, NHK Arena.Aktieägarna i Timrå Ishockey AB (publ), org. nr 556519-9659, kallas härmed till årsstämma måndag den 24 augusti 2020 kl. 19.30, i Northbar, NHK Arena.

Källa : timraik.se

Läs artikeln på http://www.timraik.se/artikel/2gulakb6b-43ei1/kallelse-till-arsmota-och-bolagsstamma

Fler nyheter om Timrå IK