2019-07-09 23:20:02

Silly: Kan en sån som Emil Kristensen (ex Oskarshamn, Rögle & Linköping) möjligen vara en rimlig och bra ersättare till Ingman?

vikfancentral.se - <br><br><img src="https://external.xx.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQAXzfRZgVOezcJM&amp;url=http%3A%2F%2Fvikfancentral.se%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2FKristensen-e1562705955576.jpg&amp;_nc_hash=AQBP4ouxa-A1NCC1"><br>  Bloggen har via kontakter med kunnigt hockeyfolk fått höra att en back som
Läs mer på vikfancentral.se
http://vikfancentral.se/silly-kan-en-san-som-emil-kristensen-ex-oskarshamn-rogle-linkoping-mojligen-vara-en-rimlig-och-bra-ersattare-till-ingman/