2019-07-11 09:40:02

Silly: Ytterligare en (dyr?) AHL-back som sneglar på Europa och hur viktig är egentligen fattningen?

vikfancentral.se - <br><br><img src="https://external.xx.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQDl78LJ_RBALvum&amp;url=http%3A%2F%2Fvikfancentral.se%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F05%2FTessier.jpg&amp;_nc_hash=AQDBMzXPFVZJDPjO"><br>  Intressanta tider nu då VIK alltså sent måste hitta en absolut nyckel i lagbygget. Bloggen ha
Läs mer på vikfancentral.se
http://vikfancentral.se/silly-ytterligare-en-dyr-ahl-back-som-sneglar-pa-europa-och-hur-viktig-ar-egentligen-fattningen/