2019-08-16 14:40:01

?védské reprezentantky ohlásily bojkot. Cht?jí lep?í podmínky

hokej.cz - ?védské hokejové reprezentantky oznámily, ?e budou bojkotovat p?ípravný kemp i nadcházející mezinárodní turnaj ve Finsku. D?vodem bojkotu jsou zhor?ené podmínky a nedostate?ná finan?ní podpora.
Läs mer på hokej.cz
https://www.hokej.cz/svedske-reprezentantky-ohlasily-bojkot-chteji-lepsi-podminky/5041404