Domarna i matchen tillät MoDo göra ett mål när målvakten tacklades i målgården och ytterligare en gång till en grov tackling av målvaktenDomarna i matchen mellan MoDo och Björklöven avgjorde matchen. Jag tycker att man gjorde två helt av

Läs artikeln på https://blogg.vk.se/lennart-holmlund-kommunalrad/2022/11/26/domarna-i-matchen-tillat-modo-gora-ett-mal-nar-malvaktens-tacklades-i-malgarden-och-ytterligare-en-gang-till-en-grov-tackling-av-malvakten/

Källa : blogg.vk.se

Fler nyheter om Björklöven


Leave a Comment