Utmärkelser: “Han är nog varmt välkommen tillbaka”1–1 i matcher när serien nu letar sig mot Stockholm. Här är utmärkelserna efter Björklövens förlust.

Läs artikeln på https://www.vk.se/2023-04-05/utmarkelser-han-ar-nog-varmt-valkommen-tillbaka

Källa : vk.se

Fler nyheter om Björklöven


No tags for this post.
Click here to revoke your choice.