Kristianstad tvångsdegraderas – kommer överklaga

Kristianstad tvångsnedflyttas efter ett beslut från licensnämnden. Beslutet har bland annat tagits på grund av att klubben, enligt nämndens prövning, inte klarar av kapitalkravet som krävs för att få delta i serien. Kapitalkravet ligger på fem procent i relation till intäkterna. Kristianstad beviljades dispens, efter att man inte klarat kapitalkravet som då låg på tre procent, för spel ifjol. Detta efter att de inkommit med en handlingsplan som skulle återställa det egna kapitalet. Enligt licensnämnden har Kristianstad inte följt handlingsplanen vilket också ger grund för nedflyttning. – Vi har garanterat ny finansiering om att vi har det kapitalet som krävs för den omsättning vi har för säsongen 23/24 när den är slut. Vi har finansierare som ställt upp med de åtta procenten som behövs, säger klubbchefen Totte Karström till Aftonbladet. "Vid en närmare granskning av Kristianstads årsredovisningar avseende räkenskapsåren 2021/2022 och 2022/2023 konstaterar Licensnämnden att föreningen i flera avgörande avseenden inte har följt den tidigare handlingsplanen. Exempelvis har Kristianstad inte lyckats fullfölja en försäljning av namnrättigheterna till arenan. Mer anmärkningsvärt är att föreningen, i strid med ingiven handlingsplan, har ökat personalkostnaderna med ca 2 900 tkr", skriver nämnden i ett uttalande. Kristianstad har till 5 juli på sig att överklaga till Svenska Ishockeyförbundets appellationsnämnd. Björklöven

Läs artikeln på https://www.vk.se/2023-06-21/kristianstad-tvangsdegraderas-kommer-overklaga-f9c93

Källa : vk.se

Fler nyheter om Björklöven


Click here to revoke your choice.