Tydliga direktivet: “Där måste vi börja nu”Björklöven kom nära men inte ända fram. Efter matchen var tongångarna tydliga, disciplinen måste förbättras – lagkapten Fredric Andersson stämmer in.

Läs artikeln på https://www.vk.se/2023-08-29/tydliga-direktivet-dar-maste-vi-borja-nu-20113

Källa : vk.se

Fler nyheter om Björklöven


Click here to revoke your choice.