Messy: “Jag är ingen Mozart”Björklövenprofilen Marcus "Messy" Jonsson gästar Studio Ladan och berättar om sin karriär, tuffa avslutet med Björklöven och bakgrunden till hans berömda målgest.

Läs artikeln på https://www.vk.se/2024-01-22/messy-jag-ar-ingen-mozart-873ee

Källa : vk.se

Fler nyheter om Björklöven


Click here to revoke your choice.