Kenttäs besked i tränarfrågan: ”Just nu är det inte på tapeten”Efter den gångna säsongen fick alla tre tränare lämna Björklövens bås. Två nya tränare har tillkommit – men det ser i dagsläget inte ut att bli en trio på Lövenbänken kommande säsong.

Läs artikeln på https://www.vk.se/2024-05-15/kenttas-besked-i-tranarfragan-just-nu-ar-det-inte-pa-tapeten-240fd

Källa : vk.se

Fler nyheter om Björklöven


Click here to revoke your choice.