Löven gör förtydligande kring medlemsrutinerna

Det uppkom oklarheter kring vem som egentligen hade rösträtt på Björklövens årsmöte i tisdags, grundat i det mejl som medlemmar mottagit. Nu svarar klubben på kritiken.

Läs artikeln på https://www.vk.se/2024-06-29/loven-gor-fortydligande-kring-medlemsrutinerna-18de4

Källa : vk.se

Fler nyheter om Björklöven


Click here to revoke your choice.