Furch si ?védska u?ívá, byt má sto metr? od haly. V ?em je v týmu nejhor?í?

Op?t oblékne reprezenta?ní dres. Dominik Furch byl povolán na ?védské hokejové hry. Gólman, který chytá ve ?védsku za Örebro, se p?edstaví v zemi, kam p?i?el po ?ty?ech letech v Rusku. V novém anga?má plní pozici jedni?ky. V týmu, kde je dev?t cizinc?, je spokojený. "V?echno se vede v angl?

Källa : sport.cz

Läs artikeln på https://www.sport.cz/hokej/reprezentace/clanek/1188360-furch-si-svedska-uziva-byt-ma-sto-metru-od-haly-v-cem-je-v-tymu-nejhorsi.html

Fler nyheter om Örebro HK