Tillsammans tar vi ställning för att mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ska upphöra

Tillsammans tar vi ställning för att mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ska upphöra. Tjej- och kvinnojourer i Västernorrlands län, Kommunförbundet, Länsstyrelsen och Polisen i Västernorrland går samman med Timrå IK och Färjestads BK för att belysa den internationella dagen för avskaffa

Läs artikeln på http://www.timraik.se/artikel/os4jakwbw-43ei1/tillsammans-tar-vi-stallning-for-att-mans-vald-mot-kvinnor-och-vald-i-nara-relationer-ska-upphora

Källa : timraik.se

Fler nyheter om Timrå IK

Leave a Comment