Djurgården kommenterar arbetsmiljörelaterad anmälan

Vi kan härmed bekräfta att en spelare i herrtruppen gjort en arbetsmiljörelaterad anmälan gentemot Djurgården Hockey (aktiebolaget i egenskap av arbetsgivare). Anmälan har sin grund och ursprung i hur individen ifråga upplevt kommunikationen och bemötandet runt kaptenskapet.

Läs artikeln på http://www.difhockey.se/artikel/ujxlakwdp-1lead/djurgarden-kommenterar-arbetsmiljorelaterad-anmalan

Källa : difhockey.se

Fler nyheter om Djurgården

Leave a Comment