Den första större analysen inför 22-23: Vad vi tar med oss från 21-22 & tänkbara formationer – mycket hänger på hur väl Blake Sp…Läs artikeln på https://vikfancentral.se/den-forsta-storre-analysen-infor-22-23-vad-vi-tar-med-oss-fran-21-22-tankbara-formationer-mycket-hanger-pa-hur-val-blake-speers-lyckas-for-att-utmana-djurgarden-bjorkloven-modo/

Källa : vikfancentral.se

Fler nyheter om Björklöven


No tags for this post.
Click here to revoke your choice.