”Mår nästan fysiskt dåligt när det inte går bra för Löven”Det finns inget som förenar Umeåbor på samma sätt som Björklöven. Det finns inget som förenar det moderna Björklöven på samma sätt som längtan efter SHL. Efter två decennier av mestadels besvikelser har vindarna börjat vända och drömmen kommit närmare – men utan att Löven gått hela vägen.

Läs artikeln på https://www.vk.se/2023-04-29/mar-nastan-fysiskt-daligt-nar-det-inte-gar-bra-for-loven

Källa : vk.se

Fler nyheter om Björklöven


Click here to revoke your choice.