Nära nya regler för alkoholserveringNuvarande riktlinjer har varit med sedan 2015. Men ett förslag till revidering har nu varit ute på remiss och i veckan beslutade Miljö- och hälsoskyddsnämnden att föreslå att fullmäktige antar de reviderade riktlinjerna. Innan förändringarna kan börja gälla krävs ett beslut i kommunfullmäktige. Bland förändringarna som föreslås ingår att ta bort kravet på insynsskydd vid alkoholservering på anläggningar och evenemang för sport och idrott. – Vi har sett över det här och fått in en hel del remisser som visat på att det går att lösa detta med avgränsning på annat sätt än via insynsskydd. Så där har vi föreslagit en ändring som fortsatt innebär att alkoholservering ska vara avgränsat och inte ske i nära anslutning till idrottandet, men utan kravet på insynsskydd. Många andra kommuner har gjort samma bedömning, säger Andreas Sjögren (S) som är ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden och fortsätter: – Det viktiga är att man håller på avgränsningen. Ambitionen är, som lagen säger, att minska alkoholens skadeverkningar framför allt för barn och ungdomar och att det ska finnas alkoholfria miljöer. Det fortsätter vi med även med de reviderade riktlinjerna. Men ofta i idrottssammanhang brukar det vara så att restauratörer vill att serveringen ska vara där det går att se idrotten. Andreas Sjögren (S), ordförande för miljö- och hälsoskyddsnämnden i Umeå kommun. En sådan ändring öppnar upp för fler olika lösningar för alkoholservering i anslutning till idrottsanläggningar och sportevenemang. Elitklubbarna som verkar på Umeå energi arena jobbar för att främja utveckling av arenan genom Samarbetsarenans intresseförening och från deras håll välkomnas förslaget. – Vi håller på med att försöka utveckla VIP:en för fotbollen på Umeå energi arena och där skulle man vilja att det fanns möjlighet till öl och vinservering. Så det är ett bra förslag och ett steg i rätt riktning, men jag tycker att de borde ha kunnat ta ett steg till, säger Erik Orring, ordförande i föreningen och fortsätter: – Umeå har ju en väldigt restriktiv alkoholpolitik, mycket mer restriktiv än andra städer i Sverige. Man behöver bara gå till Övik och restaurangen i Hägglunds arena där man i princip sitter bland åskådarna. Någonstans tycker jag att det bör finnas ett ansvar från politikerna i Umeå att hitta den nivå som är norm i Sverige. Erik Orring, ordförande i samarbetsarenans intresseförening. En av de frågor som samarbetsarenans intresseförening länge jobbat för är en restaurang i eller i anslutning till arenan. – Att ta bort kravet på insynsskydd skulle kunna göra det lättare för en restauratör att starta verksamhet. Men det är en hel del andra saker som också måste lösas för att vi ska lyckas med det projektet, säger Orring. Även Björklövens vd Anders Blomberg välkomnar förslaget om att ta bort kravet på insynsskydd. – Spontant så tycker vi att det är positivt och i linje med hur vi tycker att det borde se ut. För vår del, när vi har nästan 5000 besökare på matcherna, är mat och dryck en naturlig del av utbudet och en viktig komponent för en del av besökarna. Då behöver vi kunna tillhandahålla det på ett kontrollerat och bra sätt. Jag tycker att det är bra att det ska vara avgränsat, men samtidigt tycker vi att man, precis som på andra ställen i Sverige, ska kunna titta på matchen samtidigt som man äter och dricker. Därav tycker jag också att det är bra om man tar bort kravet på insynsskydd, säger Anders Blomberg. Björklövens vd Anders Blomberg. Ämnen i artikeln

Läs artikeln på https://www.vk.se/2023-09-24/nara-nya-regler-for-alkoholservering-d5821

Källa : vk.se

Fler nyheter om Björklöven


Click here to revoke your choice.