Förslag: Bygg arenastad vid gamla godsbangårdenJust nu pågår planläggningen för den nya stadsdelen Stallbacken som planeras vid den gamla godsbangården i Umeå. I den nya stadsdelen planerar Umeå kommun bland annat för mellan 900 och 1300 bostäder, handel, verksamheter och skola. I den strukturstudie som kommunen gjort talades också om en mindre mäss- och evenemangshall på cirka 5 000 kvadratmeter. Kommunen har dock inte varit främmande för att diskutera även en större hall i den del av bangården som ligger närmast mot Nolia. Nu ger sig Skanska, Sweco och UM projektutveckling in i leken och har planer på just det. I sitt förslag för hur de tycker att området ska utvecklas så är en stor evenemangsarena, med plats för 8500 hockeybesökare och där upp till 12000 kan rymmas stående vid andra evenemang, kronan på verket i det idrottskluster de vill se i den nya stadsdelen. – Men det här är en hel stadsdel, med allt vad det innebär. Med kombinationen bostäder, skola och kontor på dagarna och aktiviteter på kvällarna i form av sport och restauranger så får man en stadsdel som lever dygnet runt, säger Mats Andersson, affärsutvecklare vid UM projektutveckling. Henrik Karmehag Nicklas Hagevall, konceptansvarig vid Skanska och Mats Andersson, affärsutvecklare vid UM projektutveckling har jobbat med förslaget för den gamla godsbangården tillsammans med Sweco. Nicklas Hagervall, som är konceptansvarig på Skanska, berättar att han i våras tog kontakt med Sweco och UM projektutveckling med ett förslag om att titta på området tillsammans. – Arenafrågan har ju klurats på i många år, och det här området är känt sedan länge som ett framtida utvecklingsområde. Så jag tog kontakt med dem och sa att ”ska vi inte titta på arenafrågan”. Vi tycker att det här området är för värdefullt för att bara bygga bostäder, som väl egentligen var kommunens tanke i det här, säger Nicklas Hagervall. Och nu är deras plan klar. Men de berättar att det handlar om så mycket mer än arenan. I deras plan är den stora arenan, som placerats mitt emot Granngården i höjd med brandstationen, pricken över i. Men de berättar att de vill att den nya stadsdelen ska innehålla så mycket mer. I området nära arenan vill de också se hotell, konferens, restauranger, sport- och konserthall och kontor medan de har planerat in bostäderna i stråket som går in mot Umeå centrum.Björklöven

Läs artikeln på https://www.vk.se/2023-10-25/forslag-bygg-arenastad-vid-gamla-godsbangarden-6e0cc

Källa : vk.se

Fler nyheter om Björklöven


Click here to revoke your choice.