Nyförvärven, Hämäläinen och Killinen har öppnat sina målkontonTänkt som defensiv förstärkning. Nu har nyförvärven öppnat sina målkonton.

Läs artikeln på https://hockeysverige.se/2024/02/23/nyforvarven-hamalainen-och-killinen-har-oppnat-sina-malkonton

Källa : hockeysverige.se

Fler nyheter om Björklöven


Click here to revoke your choice.