Inför Mora, Björklöven och Södertälje med frisk het träningsbråkande Komarek som tillsammans med Topping ska ge VIK en tvåcenter…

Inför Mora, Björklöven och Södertälje med frisk het träningsbråkande Komarek som tillsammans med Topping ska ge VIK en tvåcenterpunch hela vägen till HA-toppen https://vikfancentral.se/infor-mora-bjorkloven-och-sodertalje-med-frisk-het-traningsbrakande-komarek-som-tillsammans-med-topping-ska-ge-vik-en-tvacenterpunch-hela-vagen-till-ha-toppen/

Läs artikeln på https://www.facebook.com/543880907533587/posts/857632866158388

Källa : vikfancentral.se

Fler nyheter om Björklöven


Click here to revoke your choice.